Kognitiivinen Terapia Eskelinen

Kognitiivinen Psykoterapia Eskelinen

Heikki

Heikki Eskelinen

Olen ratkaisukeskeinen ja kognitiivinen lyhytterapeutti. Toimin myös ratkaisukeskeisen terapiakoulutuksen ryhmänohjaajana ja kouluttajana. Olen myös opetusalan ammattilainen ja työskennellyt mm toisen asteen oppilaitoksen lehtorina nuorten- ja aikuisopiskelijoiden parissa.

Oman työn ohessa olen toiminut myös ongelmanuorten ja -aikuisten parissa, mm. kriminaalihuollon tukisäätiön projektissa. Sen perustehtävänä oli tuen kautta auttaa vankilasta vapautuneita integroitumaan yhteiskuntaan. Tämän lisäksi olin käynnistämässä Yökiitäjä- projektia osana VVA:n (Vailla vakinaista asuntoa) toimintaa. Tämän toimintamallin ytimessä on tehdä liikkuvaa, etsivää ja auttavaa työtä öisessä Helsingissä asunnottomien ja syrjäytyneiden parissa. Olen tehnyt myös satunnaistyötä Sällikodissa, joka on suunnattu asunnottomille ja päihdeongelmaisille helsinkiläisille miehille.

Olen toiminut monipuolisesti myös erilaisissa vapaaehtoistyöympäristöissä. Näitä on saattohoitokoti Terho, jossa olen toiminut potilaiden ja omaisten parissa. Olen ollut säännöllisesti mukana Hurstin Apu yhdistyksen vapaaehtoistyössä mm. ruokajakelussa sekä järjestämässä joulu- ja itsenäisyyspäivän juhlia.

Olen uteliaan kiinnostunut ylipäätään ihmisen käyttäytymisestä ja pyrkimyksestä luoda itselle hyvää elämää. Tarjoankin apuani ja rinnalla kulkijan roolia erilaisissa elämän kriisi- ja muutostilanteissa, eri-ikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville yksittäisille ihmisille sekä pariskunnille. Oma monipuolinen elämänkokemukseni voi tarjota hyvän peilin oman tilanteen uudelleen hahmottamiseen.

Omaa ideologiaani voi hyvin kuvata seuraavasti: Ihmismieli kaipaa suuntautumista tulevaisuuteen. Voimme yhdessä hakea ratkaisuja siihen, miten päästää irti menneestä, toimia tavoitteiden suuntaisesti ja tutkia, mitä oikein elämältäsi haluat. Suuntautumalla kohti tulevaisuutta luot onnea nykyhetkeen.