Kognitiivinen Terapia Eskelinen

Kognitiivinen Psykoterapia Eskelinen

Tuija

Tuija Eskelinen

Olen kognitiivisen käyttäytymisterapian vaativan erityistason (VET) psykoterapeutti. Olen toiminut psykoterapeuttina vuodesta 2006 lähtien ja minulla on Kela –pätevyys. Minulla on lisäkoulutusta käyttäytymisanalyysiin liittyen, sekä lisäkoulutusta neurologisiin haasteisiin (mm. Asperger, ADHD/ADD) eli minulla on myös neuropsykiatrisen valmentajan (coach)koulutus.

Annan yksilö- ja ryhmäpsykoterapiaa yli 16 –v.(nuorille ja aikuisille), kaikkiin mielenterveyden haasteisiin liittyen. Annan myös yksilö- että ryhmätyönohjausta työntekijöille ja erilaisille työyhteisöille, joilla on käyttöä sekä työkokemuksestani että koulutuksestani.

Minulla on ollut onni työskennellä hyvin erilaisilla aloilla sosiaali- ja terveydenhuollossa. Olen ollut työssä lastensuojelussa (laitos-ja jälkihuollossa, valvottujen vanhempi-lapsi tapaamisten valvojana), kasvatustieteellisten ja psykologisten aineiden opettajana, projektityössä asunnottomien, päihde- ja mielenterveysongelmaisten nuorten kanssa sekä päihdeterapeuttina. Viimeiset vuodet, ennen siirtymistä itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi psykoterapeuttina, toimin työssä vankeinhoidossa ja Kriminaalihuollon tukisäätiöllä. Työskentelin vankilassa tuomiotaan suorittavien vankien parissa ja vankilasta vapautuneiden kanssa. Nuo kaikki vuodet ovat vahvistaneet uskoani ihmisen kykyyn muuttua ja luoda itselleen hyvä ja antoisa elämä. Me kaikki olemme arvokkaita ja ainutlaatuisia, ansaitsemme hyviä asioita ympärillemme – siihen tukeminen ja sen onnistumisen todistaminen ovat olleet parhaimpia kokemuksiani niin ammatillisesti kuin ihmisenä ylipäätään. Päätyöni lisäksi olen toiminut erilaisilla vapaaehtoistyön sektoreilla; mm. tukihenkilönä ja jalkautuvassa päihdetyössä. Olen toiminut niin kunnan/kaupungin, valtion ja kolmannen sektorin organisaatioissa.

Ideologiaani voisi kuvata Martti Lindqvistin sanoin: ”Sille, jolla on herkät aistit ja tunteva mieli, elämä kertoo miljoonin muunnelmin omaa tarinaansa kaikkialla. Kun sitä kuuntelee, viisastuu. ”

Kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan voi tutustua myös yhdistyksemme sivuilla: https://kayttaytymisterapiat.fi/